Sieci wodociągoweZakwalifikowani inżenierowie firmy "Teplotehnologia" – wykonują projekty i montaż nowoczesnych systemów wody, spędzają wybór,dostawu i montaż nowoczesnego sprzętu wiodących producentów na świecie.

System zaopatrzenia w wodę ma na celu zapewnić komfortowe warunki życie dla ludzi, w pełni zaspokoją ich potrzeby. Dlatego zaopatrzenie w wodę domu -poważne zadanie, które wymaga indywidualnego i kompleksowego podejścia do rozwiązania. Przy projektowaniu wodnej systemy, nasi specjaliści biorą pod uwagę cechy,właściwości źródło wody, wymaganej ilości konsumpcji wody, liczba punktów analizu i wielu innych parametrów. Głównym zadaniem projektowania systemy zaopatrzenia w wodę - zapewnienie dobrego ciśnienia i nieprzerwany w dowolnym momencie roku,niezawodny system ochrony przed negatywnym wpływem środowiska, jak również zapewnienie wody, która spełnia wszystkie europejskie wymogi.

Najwięcej wykorzystanym źródłem zaopatrzenia domków jest dobrze. Nasi specjaliści oferują pełną obsługę budowy studni, budowy wszelkich niezbędnych łączności, instalacji sanitarnej.Woda w sieci wodociągowej jest podzielona na technicznu i dla picia. Zaopatrzenia w wodę pitną dla konsumentów, musi być jasne i muszą ściśle stosować się SanPiN 2.1.4.559-96 "Woda pitna. Wymagania higieniczne dla jakości wody scentralizowanych systemów zaopatrzenia w wodę. Kontroli jakości." W zależności od opcyj początkowej wody i pszeznaczenie oczyszczonej wody,fachowcy dokonyją wybor i instalację oczyszczania optymalnego zestawu sprzętu wodnego (patrz wody).

System zaopatrzenia w wodę są podzielone na gorące i zimne. Gorące, może pracować za dwumia systemami: przepływnym lub przepływno-gromadzającym. Żródłem ciepła może być energia elektryczna, istniejącego ogrzewania, gaz lub węgl. Najbardziej rozpowszechniony jest system przepływno-gromadzający. Także jest możliwość połączenia dwóch systemów (w zimie ogrzewaniem, latem energia elektryczna, itp.) .System zaopatrzenia w wodę może być oparty na bieżącemu grzejniku, który podgrzewa wodę natychmiast po przejściu przez urządzenie .Działa automatycznie natychmiast po włączeniu ciepłej wody. Do ogrzewania wody w kotłach wodnych są powszechnie stosowane - urządzenia, które przenosi się gorący płyn chłodzący system ogrzewania. Głównym źródłem ciepła jest kocioł grzewczy, biorąc pod uwagę możliwość wyboru objętości.

Podstawą zaopatrzenia w każdym budynku jest rury. Nasza firma oferuje szeroki wybór wysokiej jakości polipropylenowych malowanych,miednych tworzyw sztucznych metalów rur, które zapewnią Twoim domu nieprzerwany wysokiej jakości wody.

Dla zaopatrzenia w wodę, oferujemy również oddzielne elementy: pompy otworowe, hydrauliczny akumulatory, przepompownie wody, filtry, itp.

Теплотехнологія Vkontakte

Теплотехнологія на twitter

Теплотехнологія в Budinfo

Яндекс.Метрика